De acordo coa normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, procedemos a informarlle do tratamento de datos persoais que realizamos dos nosos clientes e/ou usuarios da presente páxina web.

1. Responsable do tratamento dos datos

EDICIÓNS EMBORA, S.L

C/ GALIANO, Nº 63, Nº 1 - 15402 FERROL (A CORUÑA)

info@edicionsembora.es

2. Finalidade do tratamento, lexitimación e prazo de conservación

EDICIÓNS EMBORA, S.L poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

SERVIZO DE ATENCIÓN AO USUARIO A TRAVÉS DO FORMULARIO DE CONTACTO E/OU ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS

Finalidade do tratamento: trataremos os datos estritamente necesarios para xestionar a súa petición.

Lexitimación: existe un interese lexítimo por ambas partes para a resolución de solicitudes ou consultas.

No caso de reclamacións relacionadas cos nosos produtos ou servizos, a lexitimación é o cumprimento de obrigacións legais pola nosa parte.

Por último, no caso de que o contacto estea relacionado co produto ou servizo adquirido a través da web, o tratamento será necesario para a execución do contrato de compravenda.

Plazo de conservación: o tempo necesario para dar resposta á súa solicitude e en calquera caso, ata que transcorra o prazo de prescrición de posibles accións de responsabilidade derivadas do tratamento.

XESTIONAR O REXISTRO COMO USUARIO DA WEB

Finalidade do tratamento: No caso de que decida rexistrarse como usuario da web, necesitaremos tratar os seus datos para identificalo como usuario e darlle acceso aos beneficios que obtén pola súa condición de usuario rexistrado.

Lexitimación: O tratamento dos datos está lexitimado polo seu consentimento.

Plazo de conservación: ata que decida dar de baixa o usuario. Pode consultar como cancelar a súa conta de usuario na sección “5. Dereitos”.

PARA CUMPLIR CO CONTRATO DE COMPRAVENTA DE SERVIZOS E/OU PRODUTOS

Finalidade do tratamento: prestar o servizo ou xestionar a compra realizada a través da páxina web.

Xestionar o pagamento dos produtos/servizos comprados.

No caso de que decida gardar os datos da tarxeta para futuras compras, necesitaremos tratar os datos para activar esta funcionalidade e autocompletar os seus datos en compras posteriores.

Poderá modificar ou eliminar as súas tarxetas en calquera momento a través da sección correspondente da información de pagamento.

Lexitimación: O tratamento dos datos está lexitimado polo interese lexítimo que supón o propio contrato de compra.

Para almacenar os datos da tarxeta para futuras compras, a lexitimación é o seu consentimento.

Consideramos que temos un interese lexítimo para detectar e previr posibles fraudes ao usar a plataforma, ao realizar compras ou xestionar devolucións.

Plazo de conservación: durante o tempo necesario para xestionar a compra, incluíndo posibles devolucións, queixas ou reclamacións asociadas á compra.

Conservaremos ademais, os datos estritamente necesarios para cumprir coas obrigacións administrativas derivadas da compra.

No caso de ter almacenado os datos da súa tarxeta para futuras compras, eses datos almacenaranse ata o momento en que vostede decida eliminalos.

CON FINES DE MARKETING

Finalidade do tratamento: No caso de subscripción aos nosos boletíns de información comercial, trataranse os datos persoais para xestionar esa subscripción e enviarlle información personalizada sobre os nosos produtos ou servizos a través do correo electrónico que nos facilitou.

Poderá darse de baixa no boletín de subscripción.

Lexitimación: A lexitimación é o seu consentimento.

Plazo de conservación: ata que decida deixar de recibir os nosos boletíns de información. Pode solicitar a baixa enviando un correo electrónico a info@edicionsembora.es.

3. Destinatarios de cesións

Non cederemos os seus datos a terceiros, salvo para dar cumprimento a unha obrigación legal.

4. Política de cookies

Para revisar o tratamento de datos relativo ás cookies, pode consultar a política de cookies, dispoñible nesta mesma páxina web.

Poderá configurar as súas preferencias respecto ao uso de cookies no propio aviso de configuración de cookies.

5. Dereitos

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

  • Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
  • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión.
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a oporse ao tratamento.
  • Dereito á portabilidade dos datos.
  • Dereito á retirada do seu consentimento.

Pode enviar a súa solicitude a través da conta de correo electrónico: info@edicionsembora.es. Se considera que non atendemos correctamente os seus dereitos, poderá formular unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, a través das seguintes vías:

  • Sede electrónica: www.aepd.es
  • Correo postal: C/ Jorge Juan 6, 28001 – Madrid
  • Teléfono: 901 100 099 – 91 266 35 17

6. Medidas de seguridade

EDICIÓNS EMBORA, S.L ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural ao que están expostos.