González-Llanos, Santiago

González-Llanos, Santiago

Naceu en Madrid en 1943. Ingresou na Escola Naval Militar en 1960 e, na actualidade, é delegado na Zona Marítima do Cantábrico do Instituto de Historia e Cultura Naval e Conservador do Museo Naval de Ferrol. Durante a súa carreira profesional estivo moitos anos destinado en Ferrol, de onde é a súa familia. Foi profesor da Escola Naval de Marín e segundo comandante subdirector do Buque Escola Juan Sebastián Elcano. O seu último destino antes de pasar á reserva foi o de Comandante da E.N. da Graña e director das escolas. Afeccionado á Historia desde mozo, colaborou co Instituto da Historia Naval, pronunciando conferencias e realizando traballos de investigación.

Skip to content