Neira Vilas, Xosé

Neira Vilas, Xosé

Gres, Vila de Cruces 1928-2015. En 1949 emigra a Bos Aires. Realiza estudos de comercio, música, xornalismo, literatura. Toma conciencia da identidade de Galicia en contacto, sobre todo, cos intelectuais do exilio. Desenvolve un intenso activismo cultural galego. Casa en 1957 coa cubana Anisia Miranda. Xuntos fundan a organización libreiro-editorial Follas Novas en Bos Aires para difundir o libro galego en América.

En 1961 van vivir a Cuba. En 1969 funda nese país a Sección Galega do Instituto de Literatura e Lingüística.

é doutor Honoris Causa polas Universidades da Coruña e La Habana e membro numerario da Real Academia Galega. Premio da Cultura Galega 2014.

Skip to content